Stokrotki Galeria

« pokaż teksty jako
"Czym możemy podróżować? - praca plastyczna "Czym możemy podróżować? - praca plastyczna
nowość

"Czym możemy podróżować? - praca plastyczna

 

Praca plastyczna wykonana techniką kolażu - malowanie tła farbą, kolorowanie obrazka, wycinanie, naklejanie. Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, czerpanie radości z wykonanej pracy plastycznej. 

"Wlazł kotek na płotek" - gra na cymbałkach "Wlazł kotek na płotek" - gra na cymbałkach
nowość

"Wlazł kotek na płotek" - gra na cymbałkach

 

Nauka gry na cymbałkach piosenki "Wlazł kotek na płotek", prawidłowe posługiwanie się pałeczką. Kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej poprzez ich aktywizowanie w różnych formach zadań muzycznych. 

Zabawy z muzyką Zabawy z muzyką
nowość

Zabawy z muzyką

 

Instrumentacja utworu "La Raspa", rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki muzyczne.     

"Kolorowe nutki" - praca plastyczna "Kolorowe nutki" - praca plastyczna
nowość

"Kolorowe nutki" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna wykonana techniką - malowanie plasteliną. Usprawnianie motoryki małej (dłoni i palców) poprzez ugniatanie i rozcieranie plasteliny po określonej powierzchni. Estetyczne wykonanie pracy. 

Zabawy na świeżym powietrzu Zabawy na świeżym powietrzu
nowość

Zabawy na świeżym powietrzu

 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza. Rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowanie zasad bezpieczeństwa. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw na świeżym powietrzu.

"Murzynek Bambo" - praca plastyczna "Murzynek Bambo" - praca plastyczna
nowość

"Murzynek Bambo" - praca plastyczna

 

"Murzynek Bambo" - malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, usprawnianie motoryki małej, poprawne trzymanie pędzla. Czerpanie radości z uzyskanego efektu pracy. 

Świętujemy Dzień Dziecka Świętujemy Dzień Dziecka
nowość

Świętujemy Dzień Dziecka

 

Zaznajomienie przedszkolaków ze znaczeniem praw dziecka, szczególnie prawa do zabawy i do uczestnictwa w zabawie. Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata. Rozwijanie umiejętności wyrażania pozytywnych emocji: radości, zadowolenia, aktywne uczestnictwo w konkursach i zabawach ruchowych. 

Wyjazd do Multikina w Rybniku Wyjazd do Multikina w Rybniku
nowość

Wyjazd do Multikina w Rybniku

 

Obejrzenie projekcji filmu "Tom i Jerry", wdrażanie do kulturalnego zachowania sie w miejscu publicznym. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem i pobytu w kinie, czerpanie radości ze wspólnego wyjazdu.

"Portret mojej mamy" - praca plastyczna "Portret mojej mamy" - praca plastyczna
nowość

"Portret mojej mamy" - praca plastyczna

 

"Portret mojej mamy" - rysowanie kredkami, doskonalenie umiejętności rysowania postaci z uwzględnieniem charakterystycznych dla niej cech. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka.  

"Porządkujemy guziki" - zabawa matematyczna "Porządkujemy guziki" - zabawa matematyczna
nowość

"Porządkujemy guziki" - zabawa matematyczna

 

Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie liczby 10, klasyfikowanie przedmiotów (guziki) ze względu na cechy ilościowe i jakościowe. 

"Biedroneczki są w kropeczki" - praca plastyczna "Biedroneczki są w kropeczki" - praca plastyczna
nowość

"Biedroneczki są w kropeczki" - praca plastyczna

 

Praca przestrzenna z wykorzystaniem kółek. Rozbudzanie postawy twórczej dziecka, rozwijanie sprawności manualnej i poczucia estetyki. 

"Ruch to zdrowie" "Ruch to zdrowie"
nowość

"Ruch to zdrowie"

 

Zabawy i gry ruchowe na obiekcie rekreacyjnym przy "Zameczku" w Leszczynach. Kształcenie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej podczas zabaw na świeżym powietrzu. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

"Majowa łąka" - praca plastyczna "Majowa łąka" - praca plastyczna
nowość

"Majowa łąka" - praca plastyczna

 

Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania pracy - malowanie farbami na kleju. Kształcenie umiejętności łączenia kolorów, inwencji twórczej, pomysłowości dziecka. Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy. 

"Nasi dzielni strażacy" "Nasi dzielni strażacy"
nowość

"Nasi dzielni strażacy"

 

Spotkanie ze strażakami z OSP w Leszczynach. Utrwalenie zdobytycch wcześniej wiadomości na temat pracy strażaka, zapoznanie dzieci z mundurem strażaka i wyposażeniem wozu strażackiego. Budzenie szacunku do pracy strażaków, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spotkania. 

"Co w trawie piszczy" - wycieczka na pobliską łąkę "Co w trawie piszczy" - wycieczka na pobliską łąkę
nowość

"Co w trawie piszczy" - wycieczka na pobliską łąkę

 

Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące. Zachęcanie do podejmowania prób wnikliwej obserwacji. Wdrażanie do zachowania ostrożności w stosunku do owadów.

"Flagi państw Unii Europejskiej" "Flagi państw Unii Europejskiej"
nowość

"Flagi państw Unii Europejskiej"

 

Układanie flag z klocków - praca w zespołach. Utrwalenie wyglądu flag wybranych państw Europejskich. Rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej, wdrażanie do współdziałania w zespole. 

"Jestem Europejczykiem" "Jestem Europejczykiem"
nowość

"Jestem Europejczykiem"

 

Zapoznanie dzieci z państwami wchodzacymi w skład Unii Europejskiej, flagami tych państw. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz innych państw, poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych. 

"Wóz strażacki" - praca plastyczna "Wóz strażacki" - praca plastyczna
nowość

"Wóz strażacki" - praca plastyczna

 

Kolorowanie kredkami obrazka "Wóz strażacki", dorysowanie brakujących elementów. Ćwiczenie małej motoryki, doskonalenie precyzji ruchów. Malowanie tła farbą plakatową. 

"Poznajemy pracę strażaka" "Poznajemy pracę strażaka"
nowość

"Poznajemy pracę strażaka"

 

Zapoznanie dzieci z pracą strażaka - film edukacyjny pt. "Dzień z życia strażaka", ukazanie dzieciom przydatności wykonywania tego zawodu. Wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka, utrwalenie numerów alarmowych. Wykonanie pracy plastycznej "Wóz strażacki". 

"Mali ogrodnicy" "Mali ogrodnicy"
nowość

"Mali ogrodnicy"

 

Sadzenie kwiatów w ogrodzie przedszkonym, aktywne poznawanie przez dzieci przyrody. Wzbogacenie wiadomości dotyczących sposobów hodowania wybranych roślin. Przeżywanie pozytywnych emocji podczas wspólnej pracy. 

Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego "Barwy ojczyste" Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego "Barwy ojczyste"
nowość

Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego "Barwy ojczyste"

 

Wspólna recytacja wiersza pt. "Barwy ojczyste". Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych.        

"Dzień flagi" - praca plastyczna "Dzień flagi" - praca plastyczna
nowość

"Dzień flagi" - praca plastyczna

 

Rysowanie kredkami na zadany temat. Rozwijanie inwencji twórczej dziecka w trakcie różnorodnej działalności plastycznej. Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka. 

"Polska to mój dom" - praca przestrzenna "Polska to mój dom" - praca przestrzenna
nowość

"Polska to mój dom" - praca przestrzenna

 

Składanie domku według wzoru, doskonalenie umiejętności cięcia po linii. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

"Syrenka warszawska" - praca plastyczna "Syrenka warszawska" - praca plastyczna
nowość

"Syrenka warszawska" - praca plastyczna

 

Poznanie legendy o Syrence warszawskiej. Wyklejanie obrazka plasteliną. Doskonalenie motoryki małej, wzmacnianie mięśni palców, pobudzanie zmysłu dotyku. 

Zabawy z literką "F, f" Zabawy z literką "F, f"
nowość

Zabawy z literką "F, f"

 

Zapoznanie dzieci z literą "F, f" wielką i małą, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu "flaga". Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, wyszukiwanie słów w których głoska "f" jest w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. Układanie nowo poznanej litery (...)

Obchody "Dnia Ziemi" Obchody "Dnia Ziemi"
nowość

Obchody "Dnia Ziemi"

 

Dzisiaj Ziemia swoje święto ma, bo każdy przedszkolak o nią pięknie dba!  Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających Ziemi ze strony człowieka. Rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postaw proekologicznych.

Piosenka "Duszki leśne" Piosenka "Duszki leśne"
nowość

Piosenka "Duszki leśne"

 

Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej dzieci, swobodne odtwarzanie muzyki ruchem ciała. Kształtowanie wrażliwości dzieci na środowisko przyrodnicze - dostrzeganie istniejących zagrożeń dla przyrody.   

"Nasza planeta - Ziemia" - praca plastyczna "Nasza planeta - Ziemia" - praca plastyczna
nowość

"Nasza planeta - Ziemia" - praca plastyczna

 

Rozwijanie sprawności manualnej  poprzez tworzenie prac plastycznych, inspirowanie twórczego działania, pobudzania wyobraźni dzieci. Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. 

Zabawy z literką "P, p" Zabawy z literką "P, p"
nowość

Zabawy z literką "P, p"

 

Zapoznanie z literą "P, p" wielką i małą, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu Polska. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, wyszukiwanie słów, w których głoska "p" jest w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. Pisanie nowo poznanej litery "P, (...)

Praca plastyczna - "Zabytek w moim mieście" Praca plastyczna - "Zabytek w moim mieście"
nowość

Praca plastyczna - "Zabytek w moim mieście"

 

Praca plastyczna (rysowanie kredkami, pastelami, mazakami), rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

"Figury geometryczne wokół nas" - zabawy z tangramem "Figury geometryczne wokół nas" - zabawy z tangramem
nowość

"Figury geometryczne wokół nas" - zabawy z tangramem

 

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Rozwijanie wyobraźni geometrycznej u dzieci, ćwiczenie umysłu oraz skupienia uwagi i koncentracji. 

"Poznajemy herby" - ćwiczenia w kartach pracy "Poznajemy herby" - ćwiczenia w kartach pracy
nowość

"Poznajemy herby" - ćwiczenia w kartach pracy

 

Zapoznanie dzieci z herbami województw i miejscowości w której mieszkają.

"Moja miejscowość" - praca plastyczna "Moja miejscowość" - praca plastyczna
nowość

"Moja miejscowość" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności dziecka. Usprawnianie mtoryki małej. Czerpanie radości z efektu wykonanej pracy. 

"Domy i domki" - zabawa konstrukcyjna "Domy i domki" - zabawa konstrukcyjna
nowość

"Domy i domki" - zabawa konstrukcyjna

 

Kształcenie umiejętności określania wysokości, posługiwanie się pojęciami: wysoki, wyższy, najwyższy; niski, niższy, najniższy. 

"Ćwiczenia graficzne" - przygotowanie do nauki pisania "Ćwiczenia graficzne" - przygotowanie do nauki pisania
nowość

"Ćwiczenia graficzne" - przygotowanie do nauki pisania

 

Przygotowanie dzieci do nauki pisania. Usprawnienie motoryki małej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

"Dom z kartonu" - praca techniczna "Dom z kartonu" - praca techniczna
nowość

"Dom z kartonu" - praca techniczna

 

Praca techniczna z wykorzystaniem różnego rodzaju kartonów, rozwijanie dziecięcej wyobraźni przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie pojęć: architekt, budowniczy. 

"Mój dom" - praca plastyczna "Mój dom" - praca plastyczna
nowość

"Mój dom" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna "Mój dom" - rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych dzieci, doskonalenie znajomości figur geometrycznych. 

"Zajączek" - składanka z papieru "Zajączek" - składanka z papieru
nowość

"Zajączek" - składanka z papieru

 

Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po wyznaczonych liniach i składanie papieru według wzoru. 

"Kolorowe pisanki" "Kolorowe pisanki"
nowość

"Kolorowe pisanki"

 

Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych (ozdabianie jajek wspólnie z rodzicami). Poznanie różnych technik ozdabiania jajek. Czerpanie radości z efektów wykonanej pracy.

Tak pracują "Stokrotki"- Wielkanocne karty pracy Tak pracują "Stokrotki"- Wielkanocne karty pracy
nowość

Tak pracują "Stokrotki"- Wielkanocne karty pracy

 

Wykonanie zadań o tematyce Wielkanocnej w kartach pracy.

Zabawy z literką "W, w" Zabawy z literką "W, w"
nowość

Zabawy z literką "W, w"

 

Zapoznanie z wielką i małą literą "W, w", doskonalenie słuchu fonematycznego. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej. Wyszukiwanie słów, w których głoska "w" jest w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. Pisanie nowo poznanej litery w kaszy, mące.

"Pisanka 3D z rosnących farb" - praca plastyczna "Pisanka 3D z rosnących farb" - praca plastyczna
nowość

"Pisanka 3D z rosnących farb" - praca plastyczna

 

Poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, wiary we własne możliwości.

"Wielkanocne ozdoby" - prace plastyczno-techniczne "Wielkanocne ozdoby" - prace plastyczno-techniczne
nowość

"Wielkanocne ozdoby" - prace plastyczno-techniczne

 

Kształtowanie umiejętności twórczych dzieci poprzez tworzenie dekoracji świątecznych. Rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicem. 

"Gumowe jajko" - eksperyment "Gumowe jajko" - eksperyment
nowość

"Gumowe jajko" - eksperyment

 

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonego eksperymentu. 

"Wielkanocne hodowle" - wysiew rzeżuchy "Wielkanocne hodowle" - wysiew rzeżuchy
nowość

"Wielkanocne hodowle" - wysiew rzeżuchy

 

Zakładanie hodowli rzeżuchy, poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu.

Ćwiczenia w kartach pracy Ćwiczenia w kartach pracy
nowość

Ćwiczenia w kartach pracy

 

Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem.

Rysowany wierszyk - "Kurczątko" Rysowany wierszyk - "Kurczątko"
nowość

Rysowany wierszyk - "Kurczątko"

 

Tworzenie rysunku zgodnie z treścią wierszyka, doskonalenie koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej. Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi, usprawnianie ruchów rąk.

"Niespodzianka od Zajączka" "Niespodzianka od Zajączka"
nowość

"Niespodzianka od Zajączka"

 

Gdy zajączek kica Dzieciom prezenty przemyca By zabawę miały sporą Nim za pisanki się zabiorą.

"Zwierzątka z wiejskiego podwórka" - praca plastyczna "Zwierzątka z wiejskiego podwórka" - praca plastyczna
nowość

"Zwierzątka z wiejskiego podwórka" - praca plastyczna

 

Wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka. Usprawnianie motoryki małej.

"Co dają nam zwierzątka?" - ćwiczenia w kartach pracy "Co dają nam zwierzątka?" - ćwiczenia w kartach pracy
nowość

"Co dają nam zwierzątka?" - ćwiczenia w kartach pracy

 

Zapoznanie dzieci z produktami spożywczymi wytwarzanymi na wsi, wykonanie zadań zgodnie z poleceniem.

"Wiejska zagroda" - zabawa konstrukcyjna "Wiejska zagroda" - zabawa konstrukcyjna
nowość

"Wiejska zagroda" - zabawa konstrukcyjna

 

Budowanie z klocków, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz inwencji twórczej dziecka. Wyrabianie poczucia własnej wartości.   

"Gęsie jajo i przyjaciele" - praca plastyczna "Gęsie jajo i przyjaciele" - praca plastyczna
nowość

"Gęsie jajo i przyjaciele" - praca plastyczna

 

Lepienie z plasteliny, rysowanie postaci z opowiadania "Bajka o gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Piejaku, kaczce Kwaczce, kocie Mruczku i o psie Kruczku". Usprawnianie motoryki małej.  

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
nowość

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 

21 marca, to nie tylko pierwszy dzień wiosny, to również Światowy Dzień Zespołu Downa.  To nie jest przypadkowa data - osoby z tą chorobą w 21. parze chromosomów mają trzy chromosomy, zamiast dwóch. 21 marca, to piękny dzień Skarpet nie (...)

"Ptaszki w gniazdach" "Ptaszki w gniazdach"
nowość

"Ptaszki w gniazdach"

 

Praca plastyczna wykonana różnymi technikami,  rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dziecka. 

"Krokusy" - praca plastyczna "Krokusy" - praca plastyczna
nowość

"Krokusy" - praca plastyczna

 

Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru, rozwijanie sprawności manualnej dziecka, doprowadzenie pracy do końca. 

"Witamy bociany" - praca plastyczna "Witamy bociany" - praca plastyczna
nowość

"Witamy bociany" - praca plastyczna

 

Zabawa plastyczna rozwijająca twórcze myślenie i wyobraźnię dzieci. Ćwiczenia motoryki małej  (wycinanie elementów z czarnego i czerwonego brystolu, sklejanie różnych materiałów tj. waciki kosmetyczne, kolorowe kartki, przyklejanie oczek). Czerpanie radości z wykonanej pracy. 

Zabawy z literą "C, c" Zabawy z literą "C, c"
nowość

Zabawy z literą "C, c"

 

Zapoznanie dzieci z wielką i małą literą "C, c" na podstawie wyrazu "cebula". Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układanie schematu wyrazu z cegiełek i rozsypanki literowej. Wyszukiwanie słów, w których głoska "c" jest w nagłosie, śródgłosie i w (...)

Zakładamy "zielony ogródek" Zakładamy "zielony ogródek"
nowość

Zakładamy "zielony ogródek"

 

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci, czynny udział dzieci w zaplanowanej pracy. Poznanie sposobów hodowli wybranych roślin (cebula, rzeżucha). Przeżywanie pozytywnych emocji podczas wspólnej pracy.  

"Zabawy z pianą" - ćwiczenia oddechowe "Zabawy z pianą" - ćwiczenia oddechowe
nowość

"Zabawy z pianą" - ćwiczenia oddechowe

 

Kreatywne zabawy z użyciem wody i mydła. Czerpanie radości z wykonywanego zadania. Ćwiczenia usprawniające prawidłowy oddech. 

"Wirusy i bakterie" - praca plastyczna "Wirusy i bakterie" - praca plastyczna
nowość

"Wirusy i bakterie" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna wykonana techniką rozdmuchiwania farby przez słomkę, czyli alternatywne malowanie i ćwiczenie logopedyczne. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i inwencji twórczej dziecka. 

"Dbamy o higienę" - udział w akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona" "Dbamy o higienę" - udział w akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona"
nowość

"Dbamy o higienę" - udział w akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona"

 

Wojewódzka akcja informacyjno - edukacyjna pt "Wirusoochrona" Celem zajęć było zwrócenie uwagi na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Akcja (...)

"Bakterie i wirusy" "Bakterie i wirusy"
nowość

"Bakterie i wirusy"

 

Zajęcia z tablicą interaktywną i mikroskopem. Wzbogacenie słownika dzieci o pojęcia: bakteria, wirus, mikroby, mikroskop, preparat. Uświadomienie dzieciom gdzie mogą znajdować się bakterie i wirusy - sprawcy chorób. Zapoznanie dzieci z funkcją i wyglądem mikroskopu. 

"Gimnastyka ważna sprawa!" "Gimnastyka ważna sprawa!"
nowość

"Gimnastyka ważna sprawa!"

 

Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni, rozumienie i stosowanie poleceń wydawanych przez nauczyciela, zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. Rozwijanie zaufania do siebie, partnera i grupy. 

"8 marca" "8 marca"
nowość

"8 marca"

 

  "Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień bliskiej wiosny. Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo radości.   Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, W domu, w przedszkolu, na wycieczce. Każdego dnia dobry uczynek - To jest od (...)

"Zabawy z literką "G, g"" "Zabawy z literką "G, g""
nowość

"Zabawy z literką "G, g""

 

Zapoznanie dzieci z wielką i małą literką "G, g" na podstawie wyrazu "garnek". Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz z rozsypanki literowej. Wyszukiwanie słów, w których głoska "g" jest w nagłosie, śródgłosie i (...)

"Marzec Czarodziej" - praca plastyczna "Marzec Czarodziej" - praca plastyczna
nowość

"Marzec Czarodziej" - praca plastyczna

 

"Marzec Czarodziej" - rysowanie kredkami inspirowane piosenką o tym samym tytule. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz inwencji twórczej w trakcie różnorodnej działalności plastycznej. Inspirowanie działalności plastycznej różnymi czynnikami - muzyką.

"Tak pracują Stokrotki" "Tak pracują Stokrotki"
nowość

"Tak pracują Stokrotki"

 

"Parasol z marcową pogodą" - zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania parasola. Wycinanie elementów parasola, naklejanie je w odpowiednie miejsce na kartkę, dorysowywanie elementów marcowej pogody. Doskonalenie umiejętności cięcia po linii. Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. 

"Ubieramy się odpowiednio do pogody" "Ubieramy się odpowiednio do pogody"
nowość

"Ubieramy się odpowiednio do pogody"

 

Kształcenie umiejętności dostosowania ubioru do warunków pogodowych panujących na zewnętrz, aktualnej pory roku. Utrwalenie nazw i wyglądu poszczególnych części garderoby - segregowanie obrazków. Dostrzeganie różnic w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody. 

"Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie" "Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie"
nowość

"Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie"

 

Obserwowanie budzącej się do życia przyrody, słuchanie śpiewu ptaków w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie poprzez pobyt na świeżym powietrzu. 

"W marcu jak w garncu" "W marcu jak w garncu"
nowość

"W marcu jak w garncu"

 

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem przysłowia "W marcu jak w garncu". Zainteresowanie dzieci różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przyrodzie. Poszerzanie wiadomości przyrodniczych związanych z różnorodnością przyrody występującą w miesiącu marcu. 

"Śladami dinozaurów" "Śladami dinozaurów"
nowość

"Śladami dinozaurów"

 

Zabawa na "magicznym dywanie", odkrywanie szkieletów dinozaurów. Rozwijanie u dzieci dużej motoryki, koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości. Przeżycie wspaniałej przygody. 

"Dzień dinozaura" "Dzień dinozaura"
nowość

"Dzień dinozaura"

 

Tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Rozszerzanie zasobu słownictwa, dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej obserwacji. 

"W przestrzeni kosmicznej" "W przestrzeni kosmicznej"
nowość

"W przestrzeni kosmicznej"

 

Potwórzenie i uściślenie (usystematyzowanie) wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego. Przeprowadzenie doświadczenia "Balonowa rakieta" - zachęcanie dzieci do stawiania pytań, szukania odpowiedzi. 

"Moja rakieta" - utrwalanie figur geometrycznych "Moja rakieta" - utrwalanie figur geometrycznych
nowość

"Moja rakieta" - utrwalanie figur geometrycznych

 

Układanie obrazka z figur geometrycznych. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt), rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka. 

"Lot w kosmos" - oś symetrii "Lot w kosmos" - oś symetrii
nowość

"Lot w kosmos" - oś symetrii

 

Zabawa z elementami symetrii - wykorzystanie maty do kodowania i kolorowych kubków. Układanie obrazka rakiety na podstawie wzoru graficznego wzdłuż osi symetrii. Stymulowanie rozwoju dziecka, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej oraz umiejętności planowania i odtwarzania. 

"Kosmos" - praca plastyczna "Kosmos" - praca plastyczna
nowość

"Kosmos" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna "Kosmos" - rysowanie pastelami. Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci. Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności, pomysłowości oraz poczucia estetyki. Czerpanie radości z własnej twórczości. 

"Rytm dnia i nocy" "Rytm dnia i nocy"
nowość

"Rytm dnia i nocy"

 

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy. Uświadomienie dzieciom, że Ziemia krąży wokół Słońca. Dostrzeganie regularności rytmu i stałego następstwa dni i nocy. Rozwijanie twórczego myślenia. 

"Zabawa matematyczna - Liczymy planety" "Zabawa matematyczna - Liczymy planety"
nowość

"Zabawa matematyczna - Liczymy planety"

 

Wprowadzenie liczby i cyfry 8. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. 

"Poznajemy kosmos" "Poznajemy kosmos"
nowość

"Poznajemy kosmos"

 

Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej oraz pojęć z nią związanych. Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się oraz aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach.

"Afryka" - praca plastyczna "Afryka" - praca plastyczna
nowość

"Afryka" - praca plastyczna

 

Praca plastyczna "Afryka" - łączenie różnych technik plastycznych (odrysowywanie szablonów zwierząt, wycinanie, malowanie, naklejanie). Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, usprawnianie czynności manualnych.

"Zabawy ruchowe z chustą animacyjną KLANZA" "Zabawy ruchowe z chustą animacyjną KLANZA"
nowość

"Zabawy ruchowe z chustą animacyjną KLANZA"

 

Poznanie zabaw grupowych z chustą rozwijających funkcje poznawcze dzieci. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania poleceń, nauka twórczego myślenia i wpółpracy w grupie. 

"Układamy wyrazy" "Układamy wyrazy"
nowość

"Układamy wyrazy"

 

Budowanie modelu wyrazów - nazw zwierząt egzotycznych z rozsypanki literowej. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową - podział wyrazów na głoski i sylaby. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. 

"Zabawy z globusem" "Zabawy z globusem"
nowość

"Zabawy z globusem"

 

Zabawy z interaktywnym globusem połączonym z mobilną aplikacją na telefon. Rozpoznawanie kształtu Afryki na mapie i globusie, przyswajanie wiadomości na temat zwierząt zamieszkujących Afrykę. Rozwijanie umiejętności poznawczych dzieci. 

"Zwinna małpka" - praca przestrzenna "Zwinna małpka" - praca przestrzenna
nowość

"Zwinna małpka" - praca przestrzenna

 

Wykonanie pracy przestrzennej według wskazówek nauczyciela, rozwijanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów. Czerpanie radości z wykonanej pracy. 

Nasze prace - "Egzotyczna papuga" Nasze prace - "Egzotyczna papuga"
nowość

Nasze prace - "Egzotyczna papuga"

 

Promowanie twórczości plastycznej dzieci, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. 

"Egzotyczna papuga" - praca plastyczna "Egzotyczna papuga" - praca plastyczna
nowość

"Egzotyczna papuga" - praca plastyczna

 

Kolorowanie obrazka pastelami. Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci. Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki. Umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych. 

"Liczymy pingwinki" "Liczymy pingwinki"
nowość

"Liczymy pingwinki"

 

Doskonalenie umiejętności matematycznych - przeliczanie liczebnikami głównymi w zakresie 10, dodawanie w zakresie liczby 7. Ustne układanie prostych zdań, poprawne stosowanie znaków matematycznych "+ =". 

"Pingwinek" - praca plastyczno-techniczna "Pingwinek" - praca plastyczno-techniczna
nowość

"Pingwinek" - praca plastyczno-techniczna

 

Promowanie twórczej aktywności dziecka, wycinanie, naklejanie elementów na papierową rolkę, uzupełnienie postaci pingwina. Tworzenie kompozycji przestrzennej, rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez łączenie różnych materiałów plastycznych.

"Poznajemy literkę "S, s" " "Poznajemy literkę "S, s" "
nowość

"Poznajemy literkę "S, s" "

 

Wprowadzenie litery "S, s" drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu "sroka". Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz z rozsypanki literowej. Wyszukiwanie słów w których głoska "s" jest w nagłosie i w wygłosie. Pisanie (...)

"Kryształki soli" - doświadczenie "Kryształki soli" - doświadczenie
nowość

"Kryształki soli" - doświadczenie

 

Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci, umiejętności prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętności wnioskowania.

"Arktyka i Antarktyda" "Arktyka i Antarktyda"
nowość

"Arktyka i Antarktyda"

 

Praca plastyczna "Arktyka i Antarktyda" z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (wycinanie, malowanie, naklejanie elementów). Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, usprawnianie czynności manualnych.

"Zwierzęta Arktyki i Antarktydy" "Zwierzęta Arktyki i Antarktydy"
nowość

"Zwierzęta Arktyki i Antarktydy"

 

Dostarczenie dzieciom wiadomości na temat życia zwierząt zamieszkujących Arktykę i Antarktydę.

"Ćwiczenia gimnastyczne" "Ćwiczenia gimnastyczne"
nowość

"Ćwiczenia gimnastyczne"

 

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazet. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, kończyn górnych i dolnych, mięśni stóp.

"Dzień bezpiecznego internetu" "Dzień bezpiecznego internetu"
nowość

"Dzień bezpiecznego internetu"

 

Uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą czekać na nie w Internecie. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

"Sztuczny śnieg" - eksperyment "Sztuczny śnieg" - eksperyment
nowość

"Sztuczny śnieg" - eksperyment

 

"Sztuczny śnieg" - eksperyment z wykorzystaniem sody oczyszczonej i pianki do golenia. Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka. Rozwijanie doznań sensorycznych. 

"Bałwanki" "Bałwanki"
nowość

"Bałwanki"

 

Praca plastyczna "Bałwanki" z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (wycinanie, malowanie , naklejanie elementów). Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, usprawnianie czynności manualnych.  

"Zimowe zabawy na śniegu" "Zimowe zabawy na śniegu"
nowość

"Zimowe zabawy na śniegu"

 

Zabawy na śniegu - wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.  

"Dbamy o ptaki zimą" "Dbamy o ptaki zimą"
nowość

"Dbamy o ptaki zimą"

 

Wyjście do ogrodu przedszkolnego, zawieszenie pokarmu na gałęziach drzew. Uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimujących w Polsce oraz uświadomienie konieczności ich systematycznego dokarmiania.  

"Ptaki i ich przysmaki" "Ptaki i ich przysmaki"
nowość

"Ptaki i ich przysmaki"

 

Wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, poszerzanie wiadomości na temat gatunków ptaków i ich dokarmiania. Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków.

"Zimowy ptaszek" "Zimowy ptaszek"
nowość

"Zimowy ptaszek"

 

Praca plastyczna "Zimowy ptaszek" z wykorzystaniem różnych technik plastycznych: wycinanie, wydzieranka, malowanie, rysowanie pastelami. Rozwijanie inwencji twórczej dziecka, usprawnianie czynności manualnych.

Strona 1 z 1