^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedury

KAŻDY PRZEDSZKOLAK MA PRAWO DO:

1) Zabawy i nauki w atmosferze życzliwości, poszanowania i tolerancji odmienności                 

  w wyglądzie,  zachowaniu , tradycji, religii i wartości kulturowych;

2) indywidualnego, życzliwego podmiotowego traktowania; spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, szacunku dla jego wszystkich potrzeb;

3) opieki i ochrony zapewniającej prawidłowy, wszechstronny rozwój: fizyczny, społeczny, molarny oraz duchowy;

4) nietykalności oraz poszanowania godności i własności osobistej;

5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;

6) pomocy dorosłych w czasie jedzenia ubierania się oraz pozostałych czynności wykonywanych podczas pobytu w przedszkolu;

7) skorzystania z pomocy psychologa, logopedy p;

8) wypowiadania swoich opinii i poglądów.

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci,

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3) przestrzegania zasad higieny osobistej.

Najważniejsze w Polsce akty prawne stanowiące o prawach dziecka:

  Konstytucja RP

  Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

  Konwencja o Prawach Dziecka

 

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.