^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 rok szkolny 2020/2021

 

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,   gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

8.00 – 8.20

Grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe, muzyczno – ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne, religia, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8.20 – 8.30

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego                        i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do śniadania).

8.30 - 8.50 Śniadanie.

8.50 – 9.00  Zabiegi higieniczne (mycie rąk, mycie ząbków).

9.00 - 9.45

Zorganizowane zajęcia edukacyjne z całą grupą, zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci                  z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacja.

9.45- 10.45

Dowolna aktywność dzieci w salach  lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne            i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

10.45 – 10.50  

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych,  umiejętności samodzielnego                       i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do  II śniadania).

10.50 – 11.00  II śniadanie

11.00 – 11.30

kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach  lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

11.30 – 11.40

rozwijanie samoobsługi (czynności higieniczne, spożywanie posiłku), umiejętności  kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci w związku z przygotowaniem się do obiadu.

11.40 – 12.00  obiad

12.00 – 13.15

Czynności higieniczne (mycie ząbków), czynności samoobsługowe,  leżakowanie, relaks czynny i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne   i twórcze, (język angielski, zajęcia ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy), zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem ,     w tym z dzieckiem zdolnym i z dzieckiemz deficytami w rozwoju, zajęcia specjalistyczne (od godz. 13:00 tj. zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, korekcyjno - kompensacyjne), zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacja, język angielski, religia.


13.15 – 13.30

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych
i spożywania posiłków w związku z przygotowaniem się do podwieczorku.

13.30 – 13.50  Podwieczorek.

13.50 – 14.00

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych, higienicznych.

14.00 – 16.00

Zabawy rówieśnicze (tematyczne i symboliczne), zabawy i gry dydaktyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacja, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

GRUPA POPOŁUDNIOWA „Przedszkolaczek
Rok szkolny 2020/2021

 od godz. 13.30-19.00

13.30 – 13.45 –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe, 13.00 – 13.30 religia dla dzieci 5 - cio letnich (tj. wtorek                 i czwartek wspólnie z grupą „Jagódki”).

13.45 – 14.05zorganizowanie zajęć edukacyjnych z całą grupą zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14.05 – 14.15 –  kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego                        i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do obiadu).

14.15 – 14.45 - obiad

14:30 – 15:30 -  zabiegi higieniczne (mycie rąk, mycie ząbków), relaks czynny
i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne,  język angielski
w poniedziałki i we wtorki 15.00 – 15.30.

15.30 – 16.20 –  dowolna aktywność dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej.

16.20 - 16.30 - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego            i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do podwieczorku).

16:30 – 16:50 – podwieczorek.

16:50 – 17.45 - kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej     i kulturowej.

17:45 – 19.00 -  zabawy twórcze, zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy 
w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.