^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Religia

 

 

Pewnego dnia Pan Jezus powiedział do Apostołów, że musi odejść do Ojca 
w niebie. Uczniowie zasmucili się, ponieważ było im dobrze z Jezusem. Pan Jezus obiecał, że pośle im Ducha Świętego - Pocieszyciela, który będzie im pomagał. Apostołowie po odejściu do nieba Pana Jezusa bali się, ale tak jak im polecił Zmartwychwstały, zebrali się w Wieczerniku i modlili. Była wśród nich także Maryja, Matka Boża. Nagle Apostołowie usłyszeli szum jakby gwałtownego wichru. Nie był to wiatr, ale coś podobnego do niego. Potem nagle nad ich głowami pojawiło się światło. Było to coś, jak płomienie ognia. Nie były to płomienie, lecz coś podobnego do płomieni. Apostołowie przestali się bać. Duch Święty zstąpił na nich i zrozumieli wszystko, co dla nich zrobił Pan Jezus. Ogromnie się ucieszyli. Odtąd Apostołowie i wszyscy ludzie, którzy kochają Pana Jezusa, opowiadają odważnie o Jego miłości. 

Każdy z nas ma w sobie Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Go na chrzcie świętym. Nie musimy się bać, On nam pomoże przynosić dobre owoce czyli dobre uczynki.

Zobacz krótki filmik :)


 

Posłuchaj piosenki :)


 

Pokoloruj obrazek :)

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.