^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga, który bardzo nas kocha. Kochają nas także nasi rodzice.

                   

Chrzest to bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu. Od chwili chrztu świętego wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Pomimo tego, że każdy z nas jest inny, to możemy Boga nazywać swoim Tatą. On zawsze jest przy nas i zna każdego z nas najlepiej. Bóg każdego z nas stworzył i o każdego się troszczy. Wszystkie dzieci na całym świecie mają więc jednego Ojca - Boga. Wszyscy od momentu chrztu świętego jesteśmy dziećmi Boga. Wiemy, że Bóg nasz Ojciec - bardzo nas kocha i pragnie naszego szczęścia.

Zapamiętaj rymowankę :)

Jestem dzieckiem Bożym,

bo Bóg mnie stworzył.

 

Zaśpiewaj piosenkę: "Dzieckiem Bożym jestem ja.."

 

 

 

 

 

Modlitwa dziękczynna z gestami :)

Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze ręce, że możemy w nie klaskać
(dzieci klaszczą w ręce)

Dziękujemy Ci, Boże Ojcze za nasze nogi, że możemy podskakiwać 
dzieci podskakują)

Dziękujemy Ci, Boże Ojcze za nasze oczy, że możemy widzieć 
(dzieci zamykają i otwierają oczy)

Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze usta, że możemy uśmiechać się do innych (dzieci uśmiechają się)

 

Wysłuchaj piosenki :)

 

 

 

 

Pokoloruj obrazek :)

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.