Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca:

Pani Angelika Śniegulska

Zastępca przewodniczącego:

Pani Wioletta Pyszny

Skarbnik:

Pani  Justyna Zaremba

Sekretarz:
Pani Katarzyna Kajtoch

Członkowie:

Pani Izabela Biegun

Pani Justyna Kala

Pan Arkadiusz Fojcik

numer konta

95 8454 1095 2003 0000 0576 0001