Dzień Dinozaura - grupa Biedronki

Dzień Dinozaura - grupa Biedronki

Rozbudzanie zainteresowań u dzieci, wzbogacenie ich wiadomości z zakresu prehistorii, doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę tempa w muzyce, kształtowanie umiejętności społecznych - współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.

 

 
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki
Dzień Dinozaura - grupa Biedronki