Kadra

Kadra

Pracownicy pedagogiczni

 

mgr Monika Sobieska dyrektor

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

mgr Katarzyna Małachowska wicedyrektor

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog, logopeda

 

mgr Joanna Wieczorek    

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog, surdopedagog

 

mgr Justyna Garbacz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

oligofrenopedagog,

 

mgr Aleksandra Wrożyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

języka angielskiego, oligofrenopedagog,

 

mgr Monika Woryna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

licencjat Bernadeta Chrapiec

nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 

licencjat Maria Gilga

nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

licencjat Grażyna Ciołek

nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

mgr Małgorzata Kawka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej i socjoterapii

 

mgr Hanna Bukowiec

nauczyciel nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

mgr Beata Niedzielska-Dawid

psycholog

 

mgr Dominika Grychtoł

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

licencjat Zuzanna Gojny

nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego,

oligofrenopedagog

 

mgr Hanna Filipowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

logopeda

 

mgr Joanna Kondrak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog

 

mgr Alina Rudzińska - Adamiec

fizjoterapeuta, 

 

mgr Dorota Korzusznik

fizjoterapeuta,

 

mgr Ewa Skorupa Katechetka

 

Pracownicy obsługi i administracji  

 

 

Baron-Kufel Iwona pomoc kucharza
Ciszewska Zofia kucharz
Denisiuk Kinga pomoc nauczyciela
Fojcik Andrzej konserwator
Górecka Joanna woźna oddziałowa 
Kretek Eugeniusz ogrodnik
Kwoska Sabina  woźna oddziałowa
Michalik Magdalena pomoc kucharza
Niemczyk Teresa woźna oddziałowa
Pawlas Ewelina woźna oddziałowa
Piórecka Ewa sekretarka 
Płaczek Halina woźna oddziałowa
Rasek Joanna woźna oddziałowa, praczka
Raszka Iwona intendent
Skopek Aleksandra pomoc kucharza
Szymura Joanna woźna oddziałowa