Kaczuszki - Wprowadzenie litery "S,s"

Kaczuszki - Wprowadzenie litery "S,s"

Cele:

- zapoznanie z literą "S,s" wielką i małą, drukowaną i pisaną,

- kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

- pisanie nowo poznanej litery "S,s" po śladzie,

- wyszukiwanie słów w których głoska "s" jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery
Kaczuszki - Wprowadzenie litery