Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Oferta naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 będzie mieściło 141 dzieci w 7 oddziałach:

  • 5 oddziałach integracyjnych
  • 2 oddziałach ogólnodostępnych, w tym w 1 oddziale popołudniowym

Placówka dysponuje 7 przestronnymi salami z dostępem do tablicy multimedialnej, interaktywnej podłogi oraz Internetu.

Dzieci będą mogły korzystać z bezpiecznego, ogrodzonego placu zabaw, wyposażonego w profesjonalne urządzenia zabawowe.

Placówka dysponuje klimatyzowaną, dobrze doposażoną w sprzęt salą gimnastyczną (sprzęt do terapii SI, ścianka wspinaczkowa, huśtawki i wiele innych), dobrze doposażonym gabinetem logopedycznym, gabinetem psychologa, salą doświadczania świata oraz salą do terapii SI. W przedszkolu znajduje się suchy, podświetlany basen.

Przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia z:

  • logopedą
  • psychologiem
  • fizjoterapeutą.

Są to zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji, korekcyjno - kompensacyjne oraz zajęcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo - wychowawczej, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, terapeuci SI, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta i nauczyciel - katecheta.

Nauczyciele i specjaliści wspierają rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych zapewniając fachową opiekę.

Przedszkole pełni funkcję doradczą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i umożliwiającą podjęcie wczesnych działań specjalistycznych.

Placówka jest organizatorem wielu przedsięwzięć, m.in.:

  • Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
  • Powiatowej Olimpiady Sportowej dla placówek integracyjnych i specjalnych,
  • Konkursu Regionalnego
  • Powiatowego Przedszkolnego Przeglądu Zespołów Teatralnych

Przedszkole corocznie organizuje festyn rodzinny z udziałem znanych zespołów muzycznych i atrakcji dla rodziny.

Przedszkole należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

W przedszkolu funkcjonuje stołówka, w której reflektowane są diety poparte zaświadczeniem lekarskim. Kucharki pod kierunkiem intendenta - dietetyka przygotowują zdrowe, pełnowartościowe posiłki: śniadania, obiady i podwieczorki.

Obiekt jest monitorowany. Przy przedszkolu od ulicy Pawlasa znajduje się parking.

Obecność dzieci monitorowana jest za pomocą elektronicznego systemu.

 

Oddziały ranne funkcjonują w godzinach od 6:30 - 16:00

Oddział popołudniowy funkcjonuje w godzinach od 13:30 - 19:00

Elektroniczny zapis dziecka do przedszkola odbywać się będzie w dniach od 10.03.2020 r. od godz. 8:00 - 23.03.2020 r. do godz. 15:00.

 

Link dla kandydatów: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

 

Szersze informacje znajdują się na stronie www naszego przedszkola: http://www.promyczek1.pl