Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

 

 

Cieszymy się, że Jezus żyje!

     O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, poszedł odsunął kamień i usiadł na nim. (...) Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.
     Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! (...) wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (..). Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: "Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei (...)". Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
     A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą".

 

Zobacz krótki filmik :)

 

Zaśpiewaj piosenkę: "Bóg nie umarł, Jezus żyje!"

 

 

Pokoloruj obrazek :)

Zmartwychwstanie