"Mój dom" - praca plastyczna

"Mój dom" - praca plastyczna

Praca plastyczna "Mój dom" - rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych dzieci, doskonalenie znajomości figur geometrycznych.