Próbny alarm przeciwpożarowy

Próbny alarm przeciwpożarowy

 W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w dniach 10.05.2021r. o godz. 1230 oraz w dniu 11.05.2021 r. o godz. 1400 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Decyzję o zorganizowaniu próbnej ewakuacji podjęła Pani Dyrektor. Za przebieg ćwiczeń odpowiadały koordynator d/s alarmu p.poż., nauczycielka Pani Małgorzata Kawka oraz Pani Monika Woryna.

Celem przeprowadzonej akcji było doskonalenie i nabycie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz przypomnienie i zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji - szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

 

W dniu 10.05.2021r. w ćwiczeniach wzięły udział dzieci przedszkolne i personel obecny w budynku przedszkola, łącznie 115 osób. W dniu 11.05.2021r. w ćwiczeniach wzięły udział łącznie 88 osób. Na umówiony sygnał dźwiękowy i głosowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w dniu 10.05.2021r. w czasie 2,37 minuty, a w dniu 11.05.2021r. w czasie 1,37 minuty. Wszyscy udali się na wyznaczone w procedurze miejsce zbiórki.

 

Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

 

 

 

 

Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy
Próbny alarm przeciwpożarowy